វីដេអូ

ស្រ្តី​នៃ​គម្រោង the Moose ប្រើ​ថង់​ប្លាស្ទីក​ចាក់​ធ្វើ​ជា​កម្រាល​សម្រាប់​អ្នក​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង

ស្រី្ត​មួយ​ក្រុម​នៅក្នុង​ទីក្រុង Frederick រដ្ឋMaryland កំពុង​ធ្វើ​ការ​លើ​គម្រោង​មួយ។ ពួកគេ​ចាក់​កម្រាល​ចែក​ឲ្យ​អ្នក​គ្មាន​ផ្ទះ​សម្បែង​នៅក្នុង​តំបន់​ដែល​ពួក​គេ​រស់​នៅ។ អ្នកស្រី Faiza Elmasry នៃ VOA រាយការណ៍​ថា ស្រ្តី​ទាំងនេះ​មិន​ប្រើ​អំបោះ​ធម្មតា​យក​មក​ចាក់​ធ្វើ​ជា​កម្រាល​នោះ​ទេ គឺ​ពួកគេ​យក​ថង់ប្លាស្ទីក​សម្រាប់​ដាក់​គ្រឿង​ទេស មក​ចាក់​ច្នៃ​ធ្វើ​ជា​កម្រាល ដែល​មើល​ទៅ​គួរ​ឲ្យ​អស្ចារ្យ។ អ្នកស្រី ស៊ូ ពេជ្រចិន្តា ជូនសេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល៕

Close