សង្គម

សង្ស័​យចែកគ្នាស៊ីមិនស្មើ អធិការរងខណ្ឌដូនពេញរអ៊ូរថា ធ្វើមេគេ កុំច្រាសតែឯង ប្រយ័ត្នជាប់គុកតែឯង

កាលពីពេលថ្មីៗ នេះគេសង្កេត ឃេីញក្នុងអាខោនហ្វេសបុកលោក ហ៊ួត ពិសិដ្ឋ អធិការរងខណ្ឌដូនពេញព្រះនាម មីនា១២ មិនដឹងជាខឹ ង សម្បារឿងអ្វីទេ រឺក៏ខឹងរឿងចែកភាគលាភមិនស្មេីក៏មិនដឹង បានសរសេរបង្ហោះនូវពាក្យអសុរសមិនសម្យគួរដែរ ធ្វេីអោយមហាជនវាយតម្លៃស្ថាប័នសម្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញទាំងមូលតាមរយៈពាក្យដែលគាត់បានប្រេីប្រាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានបង្ហេីបអោយដឹងថា ជារឿយៗលោក ហ៊ួត ពិសិដ្ឋ (មីនា១២)អោយតែពេលផឹកស្រវឹង គឺតែងតែនិយាយពាក្យមិនសម្យគួរធ្វេីអោយប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នសម្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញក៏ដូចជាស្ថាប័នសម្ថកិច្ចទាំងមូល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
កន្លងមកបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានលោ កវរសេនីយ៍ឯក ទៀង ចន្ទ័សារ អធិការខណ្ឌដូនពេញហៅ មកណែនាំ ជាច្រេីនលើកច្រេីនសាររួចមកហេីយ តែលោកហ៊ួត ពិសិដ្ឋនៅតែមិនព្រមកែ អោយតែស្រវឹង គឺតែងតែនិយាយនូវពាក្យអសុរស ធ្វេីអោយតម្លៃសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញទាំងមូលធ្លាក់ចុះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់ លោកវរសេនីយ៍ ទៀង ចន្ទ័សារ អធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញ ជាពិសេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត ស្នងការរាជធានី គួរមានវិធាន ការចំពោះ លោក ហ៊ួត ពិសិដ្ឋ អធិការរងខណ្ឌដូនពេញដេីម្បីជាការព្រមានកុំអោយគាត់និយាយពាក្យអសុរស ពេលស្រវឹងនាំអោយធ្លាក់តម្លៃសមត្ថកិច្ច ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Close